שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ח' בשבט ה'תשע"ט