‏"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"‏

‏ 'הוכח תוכיח את עמיתך' מבט חדש על ביאור ואופן החיוב, מסר שמשה רבינו ע"ה מעביר לעם ישראל באחרית ימיו.‏

הפסוק שעימו פותחת תורתנו הק' את פרשת השבוע פרשת ראה 'ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה', בפסוק זה יש לדייק א' למה בתחילת הפסוק התורה מתחילה בלשון יחיד 'ראה' ובהמשך היא עוברת ללשון רבים 'לפניכם', ב' מהי כוונת הפסוק במאמר משה רבינו ע"ה 'אנוכי' אלא מי אם לא הוא זה שעומד עכשיו ומדבר עם בני ישראל, ג' מה משמעותה העמוקה של סוף הפסוק במילים 'ברכה וקללה'.

קרא עוד:

[postim]

להבין את כל זה אנו צריכים להבין מהי חובת ההוכחה שכל אחד ואחד מחויב בה איך עושים זאת וכמה.

האור החיים הק' מפרש שבכדי להוכיח מישהו אתה צריך להיות בדרגת 'מגיע למקומו' כלומר לא יכול להיות שמישהו יבוא ויוכיח את חבירו שיפרוש ממנעמי  העולם הזה בלא שהוא מכיר את מנעמי עולם הזה שמזה הוא רוצה להפריש את חבירו, וזה כוונת משה רבינו ע"ה במאמר 'ראה אנוכי' ראו אותי שאני עשיר והייתי בבית חותני יתרו וראיתי שם כל מנעמי העולם אני יכול להגיד לכם מהו הטוב ומהו הרע, כמו שבמסילת ישרים בהקדמה מבואר שמוסר יכולים לומר הצדיקים ומדמה זאת למבוך גדול שזה שכבר סיים את המבוך הוא עומד בראש המגדל ויכול לכוון את אלו שעדיין תקועים, אותו דבר מי שראה את כל תענוגות העולם הוא יכול להוכיח ולומר מהי ברכה ומהי ח"ו קללה.

ובדרך זה אפשר עוד לפרש את מאמר 'ברכה וקללה' שאין אמצע אם זה כבר לא ממש ברכה אז זה קללה. ויסוד זה מוטל עלינו לדעת בתקופה זו שאין פשרות ואין עיגולי פינות יש ברכה שעמה אנו צועדים ול"ע יש קללה שממנה נתרחק כמטחווי קשת.

ביתר עומק אפשר לבאר את תוכחת משה לבני ישראל ע"פ משל שילד שרוצים לחנכו ולדרבנו שיישב וילמד עומדים לפניו ואומרים לו אם תלמד תקבל פרס ומאידך אומרים לו אם לא תלמד אתה תקבל עונש, וזה מה שמשה רבינו מוכיח את בני ישראל, 'ראה' תראו 'אנוכי היום' אני היום כבר אחרי ארבעים שנות הנהגה ארבעים שנה של הדרכה ועדיין זה בדרך של 'נותן לפניכם היום ברכה וקללה' זה צריך להיות כמו ילד קט שצריך כל הזמן לדרבנו ע"י ברכות וקללות שיישב וילמד ויקיים את התורה הק'.

אבל אפשר לפרש בדרך אחרת את מאמר הפסוק 'ברכה וקללה' ע"פ המשך דברי התורה 'את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם' שהברכה היא קיום המצוות וכל הטוב שיש לנו כאן בעולם היא רק הקרן אבל 'וקללה' ר"ת והקרן קיימת לו לעולם הבא'.

יה"ר שנזכה באמת לעבוד את ה' אלוקינו מאהבה מתוך שמחה וטוב לבב והרחבת הנפש, ונזכה לשבת שלום ומבורך מלאה בהשפעות טובות לנו ולכל בית ישראל.

ע"פ:

אוהחה"ק, ספורנו, ר' דוד מלעלוב, ספר נפלאות חדשות.

2 תגובות

מדהים!
ממש מחיה נפשות…

יפה יפה נהניתי מכל מילה!

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו