בירושלים נפטרה השבת (ראה) הרבנית הצדקנית מרת נחמה הורוויץ ע"ה א"ח הגה"צ אב"ד שטראסבורג זצ"ל • הלוויתה הערב בירושלים לעבר הר הזיתים

בבית החולים 'שערי צדק' – ירושלים נפטרה השבת הרבנית הצדקנית מרת נחמה הורוויץ ע"ה א"ח כ"ק הגה"צ רבי אברהם דוד הורוויץ זצוק"ל גאב"ד שטראסבורג, חבר בד"ץ העדה החרדית, ובעל מחבר ספרי 'קנין תורה'.

קרא עוד:

[postim]

הרבנית ע"ה סבלה בתקופה האחרונה ממחלה קשה, וכאמור במהלך השבת השיבה את נשמתה לבוראה כשהיא בת 91.

אביה היה הגה"צ רבי יחזקאל וידמן זצ"ל גאב"ד סיטשל, מגדולי וחסידי הרה"ק בעל אהבת ישראל מויז'ניץ זיע"א.

משחר נעוריה ניכרו מדותיה הטובות והתרומיות, גם כשעברו עליה שנות הסבל בשואה האיומה, התפרסמה בצדקותה, כשחסכה מפיתה ומלחמה עבור שאחר אחיה שהיו יחד עמה בצרה ובשביה, והצליחה בזכות גבורות מעשיה לשרוד את השואה, ולאחר ימי הסבל, זכתה להינשא להגה"צ רבי אברהם דוד הורוויץ זצוק"ל שעל גדלותו קדושתו ופרישותו אפשר לכתוב ולדבר ימים ולילות, וכבר בצעירותו נודע לשם ולתפארת בחריפותו גאונותו ובקיאותו בכל מכמני הש"ס וההלכה.

הותירה אחריה את בנה יחידה הגה"צ רבי יחזקאל הורוויץ שליט"א גאב"ד שטראסבורג ואב"ד קנין תורה בורו פארק, חתניה: כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א, הרה"צ רבי אליעזר ארנסטר אב"ד קרית 'מאור חיים' צפת, הרה"צ רבי חיים פאבל שנייבלג דומ"צ במונסי, הרה"ג רבי יוסף דב באב"ד דומ"צ בעלזא – לונדון, הגה"צ רבי יהושע העשיל אייכנשטיין האדמו"ר מזידיטשוב שיקגו, הגה"צ רבי אהרן מאיר אייכנשטיין אב"ד קיוויאשד מונסי, שליט"א.

בליל ששי הבעל"ט – ו' אלול יחול יום השנה השמיני להסתלקותו של בעלה הגה"צ רבי אברהם דוד הורוויץ זצ"ל.

הלוויתה תערך הערב (מוצ"ש) בשעה 23:00 מבית מדרשו של בעלה המנוח זצ"ל בבנייני זופניק ירושלים, לעבר הר הזיתים, שם תטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.