רוב הסקרים אם לא כולם… הם מכורים מראש ע"י ידי אינטרסים העומדים מאחוריהם…. לכן אין להם משמעות!!