ח"כ בצלאל סמוטריץ' מתייחס לדיווח כי בנתיבי איילון מבקשים לבצע את העבודות בגשר יהודית בשבת ולהעסיק לצורך כך 20 יהודים. "על מנת לפסוק ולהכריע בנושאים אלו נדרשת ועדה מייעצת בה יהיו חברים גם מהנדסים ואנשי מכון טכנולוגי תורני"

השבוע 'דווח ב'החדשות' כי בנתיבי איילון מבקשים לשוב ולבצע את העבודות בגשר יהודית בשבת, במשך שישה סופי שבוע רצופים כבר מיום שישי ה-25 בינואר 2019. בפעם הקודמת דרשו בחברה ארבעה עובדים לצורך ביצוע העבודות והפעם הם כבר מבקשים 20. העבודות כבר היו אמורות להתחיל בביצוע כפי שקבע בג"ץ, אך שר העבודה והרווחה לא מעוניין ודרש חלופות עם פחות חילולי שבת.

היום (שישי) שולח ח"כ בצלאל סמוטריץ' מכתב לשר חיים כץ בו הוא דורש לבחון את ההיתרים המיותרים. "עיכוב הקמתו של גשר יהודית בשבת בידי שר התחבורה, ח"כ ישראל כ"ץ, נועד למנוע את חילול השבת שאמור היה להיות, אולם – בהסתמך על הדיווח המפתיע בחברת החדשות – חילול השבת לא זו בלבד שלא יפחת אלא אף יגדל. תמוה בעיני כיצד מ-4 עובדים יהודיים בשבת בלבד מבקשת חברת נתיבי איילון להעסיק 21 עובדים – יותר מפי חמישה מאשר התכנון המקורי".

"גשר יהודית הוא הראשון מתוך מספר גשרים המתוכננים בעתיד לאורך נתיבי איילון, שיחברו בין השכונות המזרחיות לכביש לאלו ממערבו. נראה כי לא תהיה זו הפעם הראשונה בה תבקש חברת נתיבי איילון לבצע את העבודות בשבת, וכשר האחראי על ישום חוק שעות עבודה ומנוחה היחיד שיכול למנוע זאת הוא אתה, או גורמי המקצוע המוסמכים מטעמך".

 

 

"לאחרונה נכנסו לתוקף שורת תיקונים בחוק שעות עבודה ומנוחה, בהם חיובו של שר העבודה להתחשב בעת מתן ההיתר במסורת ישראל, בהשפעה שיש במתן ההיתר על אופי המרחב הציבורי שבו תתבצע העבודה שלגביה מתבקש ההיתר וכן בקיום חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית".

"במלוא ההערכה לכישוריו של אדוני, על מנת לפסוק ולהכריע בנושאים אלו נדרשת ועדה מייעצת בה יהיו חברים גם מהנדסים ואנשי מכון טכנולוגי תורני, שיבחנו בצורה מקצועית את כל החלופות ויגישו את המלצותיהם לשר. בהעדר ועדה שכזו, כל החלטה בנושא תהיה בלתי מקצועית".

 

 

"ליבת החוק לא נועדה רק למצוא או לשלול היתרים אלא היא מאפשרת בידי השר שלא לאשר כלל את העבודה כאשר השר משוכנע שאי ביצועה לא יגרום נזק רב לכלכלה וכדומה. דהיינו עם כל החשיבות שיש לגשר יהודית, ייתכן שכל עוד אין אפשרות להקים אותו ביום חול, אפשר לשקול לוותר עליו ולהסתדר כפי שהסתדרנו עד היום בלעדיו", דברי סמוטריץ.