עם הכרזתם של 49,192 יהודים מכל קצוות תבל לשותפות קדושה עם ממלכת התורה, החינוך והחסד דחסידי בעלזא באר"י - הפך ט' שבט 'יום ההצלה' של האחים הקדושים רשכבה"ג כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א מבעלזא זיע"א ואחיו כ"ק מרן מהר"ם מבילגורייא זיע"א - לציון דרך בחצר הקודש בעלזא בפרט, ובעולם היהודי בכלל.

בתום המערכה הקדושה של ההתלכדות עולמית למען החזקת התורה:

ט' שבט – יום הצלתם המופלאה מגיא צלמוות של האחים הקדושים זיע"א ותקומת חצר הקודש בעלזא, ייחרט לדורות כיום ההתלכדות והשותפות ההמונית במפעלות צדיק, בסך כולל של כ20,000,000 ₪

היערכות ותכונה לקראת ועידת 'מעגלים' – להמשך השותפות הענפה במוסדות הק' ע"י אילי ההון, אנשי עסקים, אישי הממשל ובכירי המשק והתעשייה שתתקיים ביום כ"ח שבט.

הישג מרשים ופורץ דרך זה, מגיע בסיומה של המערכה הקדושה 'לבבנו אליו' שנערכה בשבועות האחרונים והסתיימה בימי שני ושלישי ח'-ט' שבט, ובמסגרתה פנו רבבת חסידי בעלזא בעולם כולו, אל מכריהם, ידידיהם ובני משפחתם, במטרה לרתום אותם כשותפים במפעלות צדיק – מרכז מוסדות בעזלא באר"י – אשר בין שביליה פורחים וגדלים לתפארת ערוגות בושם של למעלה מ13,500 תלמידים ברשת ענפה של למעלה מ200 מוסדות חינוך ומסגרות לימוד ברחבי ארץ הקודש.

במערכה הגדולה וחסרת התקדים – נערך המיזם בו זמנית בריכוזי חסידי בעלזא בכל העולם כולו, כאיש אחד ובלב אחד, ב-30 שעות – שהוארכו לבסוף ל48 שעות בשל קריסת ענק של החברה המעניקה את שירותי הסליקה והניהול של הקמפיין בעקבות העומס חסר התקדים והבלתי צפוי – מסביב לעולם, באמצעות עשרות חדרי פיקוד ומטות פעילות שהוקמו בכל אתר ואתר, ואותם איישו מאות מתנדבים ושגרירים בארה"ק ובארה"ב, באנגליה ובבלגיה, בקנדה ובאוסטרליה, בשוייץ ובווינה – כולם כאחד לשם ולתפארת.

כדי להוציא מן הכח אל הפועל את המערכה הגדולה, עמל צוות טכני מיוחד שהוקם, על תפעול עשרות מטות הפעילות, הכוללים את כל הכלים הנדרשים למען הצלחת המערכה, הפעלת מאות המתנדבים לימי הפעילות, תיאום וקישור עולמי של כלל המוקדים ברחבי תבל, ע"י צוותות הניהול והתפעול של המיזם האדיר, בפיקוח וליווי הדוק וצמוד של וועדת התקשורת שע"י ביד"צ קהל מחזיקי הדת.

טרם פתיחת המערכה הגדולה, נערכה סדרת הכינוסים המרשימים 'והכן לבבם' ברחבי תבל למען הצלחת המערכה. כינוס הפתיחה המרשים ורב ההוד אשר נערך בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות ראשי ונכבדי עם קודש, חברי הביד"צ, רבנים ודיינים, ראשי ישיבות וכוללים, חסידים ואנשים מעשה עם מנהלי מוסדות התורה והחסד בכל אתר.

בארה"ב, שררה אווירת התרגשות והתעלות עם בואו של האורח הרם והדגול הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א, אשר יצא למסע בזק בן 24 שעות בשליחותו של אביו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, למען הביא את דבר הקודש – דברי אלוקים חיים מפום ממלל רברבן, בפני אלפי חסידי ואוהדי בית בעלזא בארה"ב. בלב מסע הבזק שהה הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א שעות ספורות על אדמת ניו יורק, שם פיאר בהשתתפותו ועמד בראש הכינוס האדיר 'והכן לבבם' של כלל חסידי בעלזא בארה"ב, ובמרכזו הביא את דבר המלכות לקראת המערכה הגדולה.

בצעד מפתיע ויוצא דופן, שיגר מרן אדמו"ר שליט"א אף את כלל נכדיו, הרה"ג ר' שלום רוקח  שליט"א והרה"ג ר' אברהם שמואל צבי רוקח שליט"א, לשאת דברים בשליחות הקודש בכינוסי ההוד 'והכן לבבם' שנערכו בכל ריכוזי החסידות בארץ ובעולם, ושם פיארו בהשתתפותם את המעמדים המיוחדים ואף נשאו דברים נרגשים למען החזקת התורה.

כאמור, עם סיכום המערכה, מציינים ראשי הנהלת מרכז מוסדות בעלזא באר"י בסיפוק עצום את הקורות, ואומרים, "כ50 אלף איש מכל החוגים והעדות, הגוונים והקהילות, מכל ערי הארץ ובכל קצוות העולם, הכריזו פה אחד: שותפים אנו למפעלות הקודש, לתורה, לחינוך, לחסד ולחסידות, הממשיכים את דרכם הטהורה של רבוה"ק נבג"מ זיע"א ויבלחט"א לבית בעלזא".

"ט' שבט, היום הקדוש והמסוגל לישועות, יום בו ניצלו אודים מאשם הארור של הקלגסים יימח שמם – ייחרט לדורות עולם, כיום השותפות וההתלכדות במפעלות צדיק לחיים, בדרך הטהורה והמשך פריחת ותקומת חצר הקודש" אומרים בהנהלת המוסדות.

מעל במה נכבדה זו, מבקשים הם לשגר את תודתם והערכתם לרבבות אחב"י שהכריזו 'לבבנו אליו' למען החזקת התורה ולומדיה, למען כבוד שמים והרמת קרן התורה והחסידות, לתפארת ולשם – בברכת התורה כי בזכותם של רבוה"ק זיע"א ייזכו להתברך ולהיוושע בכל הברכות האמורות בספר תורת משה, עדי ביאת ינון בב"א.

בתוך כך, בימים אלו נערכים בהנהלת מרכז מוסדות בעלזא לקראת ועידת היוקרה הייחודית 'מעגלים',  שתתקיים ביום א' כ"ח שבט. הוועידה המיוחדת תיערך במרכז העולמי של חסידי בעלזא בירושלים, ובמהלכו תבוא לידי ביטוי השותפות האמיצה של מאות הידידים והתומכים, חברות וארגונים, אילי הון ונכבדים, עם מפעלות התורה והחסד של ממלכת בית בעלזא.

במרכז האירוע המרשים, יזכו המשתתפים להיחשף אל טפח מהעשייה הברוכה, בשרשרת המוסדות והארגונים של בעלזא, למען התורה, למען הקהילה, ולמען עם ישראל כולו – בסימן: בעלזא, נתינה שחוזרת אליך.

מאות המשתתפים באירוע המיוחד, הנמנים על המגזר הכללי, מתגייסים למען המטרה, ע"י עשרות חברי פורום שגרירי הכבוד 'יחידי סגולה' של מוסדות דחסידי בעלזא, אלו אשר מגייסים את ידידיהם ומכריהם, שותפיהם לעסקים או את יכולת ההשפעה שלהם לטובת מטרה מיוחדת זו.

האירוע המיוחד – שההכנות לקראתו נמצאות בשיאן – גורף התעניינות רבה בקהיליית העסקים והמשק הישראלי, וצפויה השתתפות ערה של בכירים רבים שיגיעו להעניק כבוד ולהצדיע לעשיה המיוחדת של חצר בעלזא.