פשוט מדהים מה רבו מעשיך ה' לא יודע מה יש לחפש בחו"ל