שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ט"ו בשבט ה'תשע"ט