ביבי צריך ללמוד סייג לחכמה שתיקה
לא לדבר יותר מידי.