היכל 'בשירי זמרה' שע"י מוסדות מודז'יץ מגיש ניגון מתוך דיסק חמישי בסדרת 'מודז'יצע אוצרות': ניגון אילן במה אברכך חיבר רבינו הנחלת דן זי"ע לכב' הבר מצוה של נכדו בשנת תשנ"ג. האזינו

ביצוע: מקהלת חסידי מודזיץ
ניצוח: שרוליק ויצמן
מיקס: חיים מוזס
טכנאי: אבי קורלנסקי
קלידים: אלי אוסדון
סולן: מנדי גפנר