לרגל ימי השובבי"ם אנו מביאים דברי התחזקות נפלאים לבני דורנו בעניני תשובה מהרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל שנאמרו בלבת אש קודש י"ג מדות תשל"ה.