כשמונת אלפים יהודים מהארץ והתפוצות נרתמו לשותפות האדירה שנקרתה לראשונה כעבור 65 שנה, במערכה למען שימור והרחבת בית הכנסת הגדול בקרית קרעטשניף • עם סיום הקמפיין התברר כי הסכום הסופי גבוה בכשני מיליון שקלים מהיעד המקורי

סיפוק עצום מהירתמות כלל ישראל למבצע העולמי שהוכרז למען הצלת בית הכנסת הגדול בקרית קרעטשניף, אשר עומד על תילו מזה 65 שנה, לאחר שמזה שנים אחדות מרחף מעל הבנין רחב הממדים 'צו סגירה'.

המערכה הגדולה התקיימה אמנם באופן רשמי בימים ט"ז-י"ז שבט ובמשך 36 שעות בלבד, אך קדמה לכך עבודת שטח יסודית ומאומצת שכבר החלה חודשים קודם לכן בישיבות היערכות מקדימות שקיימה הנהלת 'קרן הבנין' וכן בגיוס המאצ'רים, התורמים הגדולים המהווים אבן יסוד בקיומו של קמפיין אדיר ממדים שכזה.

בימים שקדמו למערכה, נערכו כינוסים מקדימים בריכוזי החסידות בכל רחבי הארץ בהשתתפות בני כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אשר כיתתו רגליהם ונרתמו במלוא הכח והמרץ להצלחת המערכה כאשר הכינוס המרכזי התקיים ברחובות במעמד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

בשבועות שקדמו לקמפיין, עמל צוות טכני מיוחד על גיבוש מטות וחדרי פיקוד מרכזיים בריכוזי חסידי קרעטשניף בארץ ובעולם, אותם איישו עשרות חסידי קרעטשניף בערים, רחובות, בני ברק, ירושלים, אלעד, מודיעין עילית, ביתר, חיפה, ובארצות הברית בבורו פארק, מאנסי וכן בשכונת סטמפורד היל שבלונדון כאשר הפעילות בכל אלו מתנקזת אל החפ"ק המרכזי בקומת בית המדרש הגדול בקרית קרעטשניף, שפעל ללא הפסקה ומסביב לשעון במשך ימים ולילות ארוכים.

בארה"ב התקיימה ועידה היסטורית "קשר של קיימא" באולם רענסאנס בבורו פארק בהשתתפות חסידי קרעטשניף בארה"ב, נכדי כ"ק מרן רבינו זצוק"ל, בראשות הרה"צ אב"ד קרית קרעטשניף שליט"א אשר נשלח על ידי אביו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א להביא את דבר הקודש בפני הנוכחים. את המעמד פיאור בנוכחותם הגה"צ ומרנן האדמו"רים שליט"א חתני כ"ק מרן רבינו זצוק"ל.

במקביל לכנס בארה"ב, יצא הרה"צ ראש הישיבה שליט"א לביקור בזק בפאריז למען הצלחת המערכה.

יצוין, כי בשוה"ט שנערך לרגל חמשה עשר בשבט, הזכיר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את ההתרגשות הגדולה שאחזה באביו הקדוש זצוק"ל כאשר נבנה הבנין כשהקפיד להיות נוכח בכל שלביו כשדמותו אפופת הילה של קדושה והתרוממות כאשר כל מה שהננו עושים ומתייגעים הוא למען בית ה' אלוקינו – אבקשה טוב לך. כאשר בתוך דבריו הזכיר את ההנחיות שמסר למנהל העבודה הר"ר יענקל שטיינמץ ע"ה, כשביקש ממנו כי יוודא בתחילת העבודה בכל בוקר ולפני כל עבודה משמעותית אחרת, שיאמרו הפועלים, "לשם קדושת בית הכנסת" וכדו' ושיוודא כי אלו אכן נוהגים כן.

ביום רביעי בחצות הלילה, עם סיום הקמפיין, כאשר נודע כי הסיעתא דשמיא שליוותה את המערכה הייתה מעבר לכל השערה והערכה מוקדמת, כאשר היעד הראשוני עבר בכ 2  מיליון ₪ נוספים, החלו  ריקודי שמחה לפרוץ באופן ספונטני על ידי המוני המתנדבים אשר במשך ימים ארוכים עבדו במלוא המרץ למען כבוד בית ה' וכבוד בית קרעטשניף ואף אברכי קרעטשניף משאר הערים, החלו נוהרים אף הם לרחובות כשהם שמים פעמיהם לעבר היכל הטיש, אשר שימש חדר פיקוד קדמי.

עם היוודע הבשורה המרנינה הגיב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ואמר, כי "אין ספק שזכות אבי הקדוש תעמוד לכל העוסקים בכל ימות השנה בהרחבת ביהמ"ד, ולכל אלו שנרתמו ופעלו למען ההצלחה הגדולה שיברך ה' חילם ופועל ידם תרצה ויזכו אף הם לברכות מעבר למשוער".