אין כמו מרן הראשון לציון שלי"טא שריבה את כבוד ה' בעולם כולו ע"י משפחת פיצוטו היקרה שנתנה הרבה בתי כנסיות ובתי מדרשות בארץ ישראל וגם בקריית יובל
והוא הצדיק האמיתי ירא שמים בתכלית למעלה מ60 שנה שהוא מתפלל בנץ בקדושה ובטהרה כמו כהן גדול היוצא מקודש הקודשים לאחר שיצא
והקב"ה יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים אמן כן יהי רצון