במסגרת ועידת אגו"י בנתניה התקיים הערב כינוס בהשתתפות גדולי האדמו"רים שהתייחסו לנושאים שונים שעל סדר היום. בסיום הנאומים הקריא מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, הרב יעקב וולצר, את החלטות הועידה. צפו

בוועידת אגודת ישראל שהסתיימה בדקות אלו נאמו מרנן האדמו"רים שליט"א בנושאים האקטואליים ובעיות השעה.

ראשון הנואמים היה כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שהתייחס לנושא הגיוס ואמר "שאלו את סבי זצ"ל למה הם נלחמים נגד חוק גיוס בנות, הרי החרדיות וודאי תלכנה לכלא ולא לצה"ל, וענה כי הם פועלים על מנת למנוע מהיהודים הרחוקים להתגייס. "זה מבט של גדול בישראל", הוסיף האדמו"ר מה שיכול להתפרש כרמז אקטואלי להתנגדות אגודת ישראל לחוק הגיוס.

עוד הוסיף מרן האדמו"ר מויז'ניץ, "אנשים חושבים שקנאים זה מי שלא לוקח כסף מהמדינה ולא הולך לבחירות. אבל קנאות זה לעבוד את ה'."

לאחר מכן נאם מרן האדמו"ר מנדבורנא ואמר כי "זה לא סוד שיש חילוקי דעות, ולא הכל ידוע לכולם אך זה לא אמור להפריע לציבור. עיני העדה מקבלים את ההחלטות.
קודם לכן אמר האדמו"ר כי אצל יהודים יראי שמיים, אין את "תאוות הניצחון".

מרן האדמו"ר מערלוי אמר במהלך הנאום: "הכינוס לא נועד רק לצורך אחדות לקראת הבחירות, אלא כפי כוונת מייסדי אגודת ישראל, שרי התורה והחסידות שביקשו לקנאות את קנאת ה', לעמוד בפרץ, לאחד את מחנות היראים ובכוחות משותפים להציל את היהודים מפגעי הזמן".

עוד הוסיף כי "הפילוג ביהדות החרדית לפני שלושים שנה הכאיבה מאוד לאבי זצ"ל שספג ביזיונות רבים בניסיון לאחד מחדש את הציבור. הכוח של הציבור החרדי נחלש בגלל הפירוד. גם הקרירות לדברים שבקדושה, דברים הצריכים תיקון גדול – הכל בגלל שטן המחלוקת המרקד בינינו. חובה לכולנו להחזיר עטרה ליושנה".

את הנאום האחרון נשא מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א ואמר "גדל דור בישראל שלא יודע כלום על יהדות, ולכן יש שנאה כלפי החרדים. מה שאצלנו זה צניעות וקדושה, מבחינתם זה הדרה והם מבקשים לאסור זאת עלינו. הגיע היועץ המשפטי למרכז הרפואי לניאדו והורה להסיר את השלט המבקש להתלבש בצניעות. אם לחרדים לא יהיה כוח, לא נוכל לחיות כאן בארץ, לא רק מבחינה גשמית, אלא מבחינה רוחנית. המלחמה שלנו אינה למנוע חילולי שבת ברחבי הארץ, אלא כדי שנוכל לגדל את ילדינו בדרך התורה והחסידות. יש סכנה קיומית ליהדות בארץ. נלחמים נגד כל דבר שקשור ליהדות".

בסיום הועידה הקריא מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הרב יעקב וולצר את החלטת הכינוס. צפו