בשבת קודש נפטר באופן פתאומי בביתו בירושלים הרה"ח רבי יחיאל לודמיר ז"ל מנגידי חסידי באיאן ומבעלי מצות יהודה.

ההלויה בשעה 21.15 מביהמ"ד הגדול באיאן ברח' מלכי ישראל ומשם להר הזיתים