כשנשיא ישיבת 'עטרת שלמה', מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי, שמע על המצב הכלכלי של הישיבה והאברכים – עיניו זלגו דמעות טהורות של דאגה והבטיח: "ישועות גדולות מאד" • הנהלת הישיבה חושפת את השיר שנכתב בהשראת 'ליל הדמעות'

בימים אלו נערכים ברשת מוסדות "עטרת שלמה" לקראת ימי ההתרמה בשבוע הקרוב – ימי שלישי ורביעי, ראש חודש אדר א'. במסגרת ההתרמה, מצפים ב"עטרת שלמה" להשלים בס"ד את היעד שקבעו לעצמם – השגת 17.5 מליון ₪, שיוכפלו – בשיטת המצ'ינג המוכרת – ל 35 מליון ₪.

בהנהלת המוסדות שוקדים תקופה ארוכה על קמפיין ההתרמה, אותו מלוה מכתבו הנדיר של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, המברך במכתבו את התורמים והמסייעים כי "כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא". חדי העין בודאי שמו לב לסיומת המופלאה המופיעה במכתבו של מרן שליט"א, כשהוא מציין בכתב ידו שתי מלים: "בנפשי הדבר".

בישיבות ההיערכות של הנהלת המוסדות, נחשף הסיפור הבא, העומד מאחורי המלים הללו. היה זה כאשר ראש הישיבה, הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, הגיע באחד מביקוריו התכופים לבית מרן שר התורה שליט"א, (שהורה לו בשנים האחרונות לפנות אליו בכל שעה, ללא יוצא מן הכלל). בביקור זה, שנערך בשעת ליל מאוחרת בבית ברח' רשב"ם, פרש ראש הישיבה שליט"א את מצוקת הכוללים, כאשר הוא מתאר בפני מרן שליט"א את צרכי האברכים, בעלי המשפחות המורחבות כ"י, ואת הקושי לשלם את מלגת הכוללים.

מרן שליט"א, אשר נושא את משא "עטרת שלמה" כולה על כתפיו, האזין ברוב קשב לדברי ראש הישיבה, ואז פקע משהו בלבו הגדול. הוא נחשף לקושי, להקרבה הגדולה, ולמסירותם של עמלי תורה אלו לתורה ועמלה, ואז זה קרה: דמעות החלו נושרות מבין ריסי עיניו. דמעה, אחת, ועוד דמעה ועוד דמעה. הוא, שנושא את המשא על לבו, שקשור בכל לבבו ל"עטרת שלמה" ולתורתה הקדושה, החל לבכות על צערם ומצוקתם של יקרים אלו, פארי עולם התורה ונושאי דגלה.

רגע מכונן זה, היוה למעשה את יריית הפתיחה למגבית הצלת עולם התורה. מרן שליט"א הורה לצאת למגבית חירום זו, ולא פלא כי הוא מגדיר אותה "בנפשי הדבר", ומאציל מברכתו על השותפים בה.

הסיפור המטלטל לא השאיר את צוות המגבית אדישים, והם בקשו להעביר את הסיפור שמאחורי המלים הנדירות לציבור כולו, באופן מקורי ונוגע ללב. מלים מרטיטות חוברו לתאר את הרגעים הללו, והם שולבו על הלחן המוכר של השיר שפרץ בסערה לפני תקופה – "נפשי".

לשם השלמת הביצוע, נלקטו גם קטעי תיעוד מרגשים ונדירים מביתו וסדר יומו של מרן שר התורה שליט"א, וכן תיעוד בו הוא נראה חותם על המכתב הנדיר, לצד מחזות נאדרים מממלכת התורה "עטרת שלמה", על כל זרועותיה.

"אין ספק" אומרים בהנהלת "עטרת שלמה", "כי דמעותיו של מרן שליט"א לא ישובו ריקם, הן יגעו בלבבות כולם, ויביאו בס"ד להשלמת המגבית והכתרתה בהצלחה, בסיעתא דשמיא".

יצויין כי הקלידן והמלחין, ר' שמואל יפת, מי שעומד מאחורי הלהיט 'נפשי', נעתר מייד לבקשת הנהלת הישיבה להשתמש בניגון ואמר כי "אין ספק שהניגון הזה מתאים לפאר ולרומם את עולם התורה ומי שעומד בראשו מרן שר התורה, אני שמח שהיה לי את הזכות להיות שותף בהרמת קרן התורה".

מילות השיר:

נפשו, נפשו חמדה
שר התורה הלכה ואגדה
ירושלמי ורמב"ם
בקודש פנימה ברשב"ם
וקולו נשמע בכל העולם

ופמליא של מעלה אומרים
ראו טהור, מתעסק בטהורים
והנה שם נשמע,
קול בכי ודמע
תורה מבכה על בניה

אל בניו לבו יוצא
אותם, על כפיו נושא
כי נפשו
כי נפשו קשורה בנפשם
ואתם, אתם הדבקים
בימין קדשו מחזיקים
ברוך אשר יקים
כי בנפשו הדבר!

יזום: ירח טוקר | שירה: אברמי לונגר | לחן: שמואל יפת | ביצוע שיר מקור – "נפשי": מוטי שטיינמץ, ישי ריבו | קלידים: דודי פלדמן | עיבוד קולי: דיויד טויב | חברי מקהלה: דיויד טויב, ישראל ויצמן, יענקי ביקסנשפן | מיקס: שרולי ברונכר | הפקה: מוישי ביכלר | הוקלט באולפני "טנור", מיכאל צי | הפקת וידאו: מ. קוסובר