מתגייסים לצבא מגיל עשרים ולא מגיל שמונה עשרה
ככתוב מפורש בפסוקים כשמנו את עם ישראל במדבר מגיעל עשרים עד ששים כל יוצא צבא בישראל ובטוח אבל בטוח שבהמשך יהיו מחקרים שיוכיחו שמכל הבחינות הרבה יותר יעיל ומוצלח לגייס מגיל עשרים וכגון בריאות הנפש והגוף של הלוחמים