עכשיו זה סופי, המס יעלה בקרוב: בג"ץ קבע שעל שר האוצר משה כחלון לקבל להפעיל את סמכותו ולעלות באופן מידי את המיסים על הטבק לגלול ולהשוותו לזה של הסיגריות. לחילופין, להוריד את מחיר חפיסות הסיגריות. כחלון: "מבקש ללמוד את ההחלטה"

שופטי בג"ץ הורו אחר הצהריים (שני) לשר האוצר משה כחלון להפעיל את סמכותו לפי חוק מס קניה ולהטיל באופן מיידי מסי קניה שווים על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות.

טבק לגלגול עולה היום בין 35 ל-52 שקל בהתאם לגודל החפיסה (שנעה בין 30 ל-50 גרם) ולמותג. מס הקנייה מהווה היום בטבק לגלגול כ-35.5% מהמחיר לצרכן בעוד שבסיגריות הוא מהווה 80% מהמחיר לצרכן. במידה וישווה המס, המחיר של טבק לגלגול יעלה ב-25 עד 50 שקל לחפיסה. כלומר בין 62 ל-105 שקל. אם המס יעלה מדובר בתוספת של 450-400 מיליון שקל בשנה בהכנסות המדינה.

השופטת דפנה ברק-ארז הסבירה כי "בהתאם לעמדתם של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו מוצר מן הבחינה הפונקציונלית" ולכן, "תהא אשר תהא עמדתם של השרים באשר לשיעור המס המתאים ביחס אליהם – ההבחנה בין מוצרים אלה, באופן שמשליך על הכוונת התנהגויות שיש להן השפעה על הבריאות, אינה יכולה להיקבע ללא כל טעם".

"אנו מורים אפוא על מתן צו מוחלט המורה לשר האוצר להפעיל את סמכותו לפי חוק מס קניה ולהטיל באופן מיידי מסי קניה שווים על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות", קבעו לבסוף השופטים פה-אחד.

שר האוצר הגיב להחלטה: "בג"צ הכריע היום בנושא העלאת המס על הטבק, התפיסה הכלכלית שלי אומרת שצריך להוריד מסים ולא להעלות, לכן אני מתנגד לכל העלאה באשר היא.
אזרחי ישראל עובדים קשה ומשלמים מספיק מסים ותפקידנו להוריד מסים ככל שניתן. אני חולק על החלטת בג"ץ, אך כמובן שאכבד אותה. נלמד את פסק הדין ונפעל בהתאם".