מטומטמים הבג"ץ האלה. ברור שישנו טעם בהבחנה בין 2 המוצרים. גלגול הרבה פחות מתחשק לקנות מחמת טורח הגלגול, אז למה להערים עוד קושי של מחיר?? חייבים לעתור לבג"ץ! הדבר ימוטט הרבה אברכים, שהדרך היחידה שלהם להתאוורר היא ע"י עישון!