הריגת מחבל כזה היא מילוי חובה מוסרית אלמנטרית.
הניסיון מראה שמחבלים רבים ש"נוטרלו" ולא הומתו חזרו לפעילות השמדתית. השתפי בהלויית חבר ובת חבר שנרצחו בידי מחבל שבי המשפט שלח אוץו לבילוי קצר בבית סוהר, שוחרר ואחרי חודש רצח. מערכת המשפט שותתפה לרציח הכפול הזה.
הניסיון מראה שמחבלים שהומתו חדלו מפעילותם.
יש להוציא תקנות לשליחה למאסר של כל נושא נשק שרואה מחבל שברור שפועל נגדנו ואינו יורה בו כדי להורגו.