המפלגות של ימין עדיין מובילות.
ליכוד 34
בית יהודי-יחד 6
ימין חדש 6
יהדות התורה 7
ש"ס 4
כולנו 5
סה"כ 62