באלו תחומים הגבירה העירייה את התקצוב והיכן היא קיצצה? האם נכונות טענותיו של עופר ברקוביץ' על הזנחת התרבות החרדית ועל החוסר בתכניות להגדלת שטחי תעסוקה? ועד כמה העירייה מסייעת לשכבות המוחלשות? מיוחד: התקציב הראשון בעידן משה ליאון

מאת: יוני קדם, ביזנעס

שבוע בדיוק חלף מאז אישרה מועצת העיר ירושלים את תקציב העירייה לשנת 2019. האצבעות הורמו בזה אחר זה והשיבו ב'בעד' ו'נגד' מבלי להתעמק יתר על המידה בסעיפי התקציב. משל הייתה זו קביעה "קואליציה בעד, אופוזיציה נגד", אבל 'ביזנעסופ"ש' לא ויתר ונבר בנתונים מסביב לשעון. וכעת, מתפרסמים לראשונה המספרים המעניינים שמאחורי התקציב.

עשרים חברי מועצה תמכו וששה התנגדו. חלק ניכר מתשומת הלב הציבורית והתקשורתית הופנתה כלפי מחאות של אנשי ותומכי האופוזיציה, זאת בנוסף לשאילתות והצעות של האופוזיציה בנושאים שונים.

כאמור, בסופו של דבר התקציב אושר, וראש העיר ליאון הודיע כי הוא "מתרגש להעביר את התקציב הגדול ביותר שלו זכתה ירושלים. בשנה הקרובה ירושלים עתידה לעבור מהפך במספר תחומים אבל בעיקר באיכות חייהם של תושבי ירושלים".

לעומתו, יו"ר האופוזיציה עופר ברקוביץ אמר כי בתקציב יש גם אלמנטים פחות טובים, "אין שם שום התייחסות לבעיות הכלכליות העמוקות של ירושלים ולירידתה של ירושלים לאשכול סוציו אקונימי 2", אמר ברקוביץ'. בנוסף, הוא טען כי בתקציב שאושר אין מספיק תוכניות להגדלת שטחי תעסוקה, להבאת חברות מחוץ לירושלים, ולשילוב אוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה. ברקוביץ' טען כי בתקציב חסר גם מרכז תרבות חרדי ומרכז אמנות חרדי. כך לטענתו.

יצאנו לבדוק מה באמת יש בתקציב: באלו תחומים הגבירה העירייה את התקצוב והיכן היא קיצצה. האם נכונות טענותיו של ברקוביץ' על הזנחת התרבות החרדית ועל חוסר התכניות להגדלת שטחי תעסוקה, ועד כמה העירייה מסייעת לשכבות המוחלשות? התשובה עצמה לא חד משמעית, אך קודם כל נפרט כמה מספרים:

מאיפה הכסף?
התקציב הכולל של עיריית ירושלים עומד בשנה הזו על 6,400,000,000 ש"ח (במילים: ששה מיליארד וארבע מאות מיליון שקלים), מדובר בעליה של 400 מיליון ש"ח, זאת לאחר שב-2018 עמד התקציב על 6 מיליארד ש"ח. מהיכן מגיע כל הכסף הזה? מקור ההכנסה העיקרי של העיריות ברחבי הארץ בא בעיקר מארנונה, היטלים והשבחים שונים. גם קנסות ודוחות תורמים לא מעט למאזן הכלכלי של כל עיר, ויש גם המון כסף ממשרדי הממשלה השונים.

תהיתם כמה מכניסה עיריית ירושלים מכספי הארנונה שלכם? מנתוני התקציב הנוכחי עולה כי מארנונה במערב העיר (השכונות היהודיות של ירושלים) מכניסה העירייה סכום של 810 מיליון ש"ח ואילו במזרח העיר (השכונות הערביות בירושלים) ההכנסות מארנונה מגיעות לסכום של 127 מיליון ש"ח בלבד. תמונת המצב דומה גם בזירה העסקית, כאשר בעוד העסקים במערב העיר מניבים לעירייה 605 מיליון ש"ח, מקביליהם במזרח העיר מניבים לקופת הרשות המקומית רק 65 מיליון ש"ח.

לעירייה הכנסות נוספות, המגיעות בין היתר ממשרדי הממשלה השונים, המעניקים לעיריית ירושלים מיליארדים במגוון תחומים. החל מ'מענק הבירה' שמקבלת ירושלים מהממשלה, שעלה מסכום של 700 מיליון ש"ח ב-2018 לסכום של 765 מיליון ש"ח ל-2019. למעלה מחצי מיליארד ש"ח שמועברים מהממשלה לאגפי החינוך השונים, ולמעלה מחצי מיליארד ש"ח בנושאי רווחה.

וכמה כסף עושה העירייה מהדוחות ומהקנסות השונים? מנתוני התקציב לשנת 2019 עולה, כי מגביית חובות חניה מכניסה העירייה 33 מיליון ש"ח, מקנסות חניה סכום של 61 מיליון ש"ח, אכיפה באמצעות מצלמות ניידות מכניסה לעירייה כמעט 6 מיליון בשנה, והמצלמות הנייחות מעשירות את קופת העירייה בקצת יותר מ-3 מיליון שקלים.

לאן הולך הכסף?
כפי שרשמנו, התקציב הכולל של ירושלים עומד השנה על 6 מיליארד ו-400 מיליון ש"ח. אז לאן הולך כל הכסף? מבין 3235 סעיפי התקציב מצאנו סעיף אחד באגף לחינוך כללי, שם תחת הכותרת "כללי" נקבע תקציב של 20 מיליון ש"ח. בשנה הקודמת עמד התקציב ה"כללי" על 5 מיליון שקלים בלבד. גם באגף לחינוך חרדי יש סעיף ששמו "חינוך חרדי-כללי", אך שם התקציב עומד על 2 מיליון ש"ח בלבד, כפי שהיה גם בשנה שעברה.

תקציב אגף הרווחה בעיריית ירושלים גדל השנה בלמעלה מ-75 מיליון ש"ח והוא עומד על 919,951,620 ש"ח. התקציב עלה במגוון סעיפים ותתי נושאים, ביניהם תוכניות לטיפול במשפחה, פעילות קהילתית לילד, מועדוניות משותפות מרכזי קשר הורים וילדים, השמת ילדים בפנימיות ובאומנה, טיפול בנוער במצוקה, בתים חמים, תכנית לאומית לצעירים בסיכון, נוער וצעירים בסיכון, נוער חוסה בפנימיות, שיקום נכים ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ועוד סעיפים רבים.

נציין בתחום הרווחה את הסעות הפעוטות שלראשונה מקבלים תקציב בסך 16 מיליון ש"ח והסעות הבוגרים שמקבלות 12 מיליון ש"ח. אך לעומת זאת, פעולות מזרח העיר באגף הרווחה שתוקצבו בשנה שעברה בחצי מיליון ש"ח, בתקציב הנוכחי מקבלים 0 ש"ח. בנוסף לכך, סעיף תשלום לעורכי דין חיצוניים באגף הרווחה בוטל, ובמקום 690 אלף שקלים, התקציב החדש עומד על 0 שקלים.

התקציב טוב לחרדים?
ומה קורה באגף לחינוך חרדי? ובכן, לאחר שבשנה שעברה עמד התקציב הכולל של האגף על 405 מיליון ש"ח, הרי שבתקציב 2019 הסכום עולה ל-439 מיליון ש"ח. ברוב הסעיפים יש עליה בתקציב, אך חלק מבתי הספר של בית יעקב זכו לקיצוץ בתקציב שלהם.

לעומת זאת, תקציב החינוך לקהל שאינו חרדי, עומד על 812,035,000 שקלים השנה, לעומת 756,928,000 – גידול של 55,107,000 שקלים – לא כולל תקצוב בתי הספר העל יסודיים.

חשוב שוב לציין שבאופן כללי נראה כי האגף לחינוך חרדי קיבל חיזוק משמעותי מבחינת התקציב, ומלבד כמה סעיפים מוזרים, דוגמת סעיף "רכב" שמתוקצב ב-123 ש"ח בלבד, נראה כי בעירייה פעלו למען החינוך החרדי במגוון תחומים, ביניהם פעולות חינוכיות בתחום הספורט, חינוך לבטיחות בדרכים, מניעת נשירה, פרויקט ניצנים, תגבור תכניות חינוכיות, הפעלת גנים עירוניים של מגוון זרמים פנים חרדיים, הפעלת גני פתחיה, קניית שירותי פסיכולוגים, תמיכות לחינוך מיוחד, הסעות תלמידים, קניית שירותי מלווים להסעות, כרטיסיות לתלמידים, תכניות לחינוך המיוחד, התוכנית לילדים ונוער בסיכון, ושיקום שכונות.

תקציב האגף לתרבות תורנית גם עלה, אם כי לא בחדות. מסכום של 18.5 מיליון ש"ח ב-2018, עומד הסכום על קצת יותר מ-19 מיליון ש"ח בשנה הנוכחית. בין היתר, בתחומים הבאים: השתתפות באירועים קהילתיים, רכזי תרבות, אירועי תשרי, פעולות תרבות בשכונות, תרבות לאוכלוסיה עם מוגבלויות, תרבות מן המזרח, ופעולות נוספות של תרבות תורנית, כאשר כאמור בסך הכולל עלה התקציב של האגף בכחצי מיליון ש"ח.

לעומת זאת, תקציב האגף לתרבויות ואמנויות, המיועד לקהל שאינו חרדי, עומד השנה על 114,041,000 שקלים, לעומת 107,700,000 מיליון שקלים אשתקד – המהווים גידול של 6,341,000 שקלים.

סעיפי תקציב נוספים המיועדים למגזר החרדי, הם הפעלת מרכז צעירים חרדי בירושלים, שמתוקצב השנה לראשונה בסכום של 150 אלף ש"ח. פיתוח ענפי ספורט לחרדים בעלות כוללת של כ-3 מיליון ש"ח. עבור נוער וצעירים חרדים מנותקים מקציבה העירייה סכום של 4,350,000 ש"ח. עליה של 150,000 ש"ח מתקציב 2018. התקציב לתעסוקת חרדים עומד על 550,000 ש"ח, עליה של 300 אלף ש"ח מהתקציב הקודם. זאת בנוסף למרכז לתעסוקת חרדים שמממנת העירייה בעלות של 13 מיליון ש"ח.

בתחום החברה במגזר החרדי, מתקצבת העירייה ספריות משחקים, פעולות חברה, הפעלת מינהלים ושלוחות חרדיות, מועדוני קשישים, קניית שירותי הפעלת ספריות, פעולות לעידוד הקריאה, אחזקת ספריות, תוכניות חברתיות, פעולות ח"ן ופעולות עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים. זאת, בעלות כוללת של קצת יותר מ-15 מיליון ש"ח.

וכמה כסף מתקציב העירייה הולך לפנסיה תקציבית? למעלה מ-313 מיליון ש"ח. עליה של 3 מיליון ש"ח ביחס לשנה הקודמת. וזה עוד לפני מסים והיטלים על הפנסיה, פיצויים ומענקי הסתגלות שמעלים את הסכום ל-350 מיליון ש"ח. לשם השוואה, התקציב הכולל של החטיבה לקידום נוער, הרשות לקליטת עליה, רשות הצעירים, האגף לחברה והרשות העירונית לתעסוקה מגיע לקצת יותר מ-200 מיליון שקלים בלבד.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "בשנת 2018 התקציב לפעולות במזרח העיר עמד על סך 500 אלף ₪ ובשנת 2019 במסגרת החלטת ממשלה 3790 והתוכנית לפיתוח חברתי כלכלי, הוגדל התקציב ל-5 מיליון ₪. תשלום לעורכי דין חיצוניים תוקצב בשנת 2018 בסך של 300 אלש"ח ובשנת 2019 תוקצב בסך 240 אלש"ח".