האם כלי המקדש נמצאים בוותיקן?

עדותו של רבי אלעזר ברבי יוסי "אני ראיתיה ברומי". מסעות בנימין מתודלה בו הוא מעיד שראה את שני עמודי הנחושת יכין ובועז במרתפי הוותיקן.

המטבע שהפיק הוותיקן לכבוד האפיפיור אורבנוס השביעי עם צורת המנורה. ביקורו של האדמו"ר מראדזין רבי גרשון חנוך ליינר זצ"ל באיטליה על מנת לראות ולזהות את צבע התכלת.

ביקורו של מלך איטליה ויטוריו אמנואלה השלישי, אצל רבה של לוב רבי יצחק חי בוקובזה זצ"ל ועל העדויות הרבות שהמנורה נמצאת עדיין במרתפים החשוכים של הוותיקן.