כמה מרגש לחזות בהדרת זיו קודשו של רבנו גאון ישראל מרן הגאון רבי אליקים שלזינגר שליט"א, שמטריח עצמו על קיום גופי תורה ויהדות.