הוא לא ייעשה את זה בניגוד לדעת רבי שלום כהן. תשכחו מהמפץ