חודש אדר הוא חודש של שמחה.
אם קרה לנו דבר כזה – אנחנו עוד יותר צריכים להתעורר!!!