שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ו' באדר א' ה'תשע"ט