שלום תודה על כל העדכונים אין עליכם אם אפשר רק לעדכן מה עם אלי ישי ומפלגתו תודה