לאחר שהוקצו מאה עשרים מיליון שקל לריבוד מחדש של הכבישים החלו העבודות בשכונות החרדיות בירושלים. השבוע התקיים סיור עבודה בהשתתפות סגן ראש העיר יוסי דייטש, מנהל אגף שיפור פני העיר, ונציגי הקהילות מהאזור

לאחר אישור התקציב העירוני לשנת הכספים 2019, באגף שיפור פני העיר החלו עבודות השדרוג החידוש והפיתוח בדגש מיוחד על חידוש וריבוד כבישים ברחבי העיר. בדיוני התקציב המקדימים הודיע ראש העיר משה ליאון כי הוא מייעד לאגף שיפור פני העיר תקציב גדול במיוחד כשבמרכזו תקציב ריבוד כבישים בסך של מאה עשרים מיליון ₪.

בדיון אמר ראש העיר כי הוא יחד עם סגן ראש העיר יוסי דייטש מחזיקים במשותף בתיק שיפור פני העיר מתייצבים לעבודה משותפת לחולל את השינוי המיוחל. בשבועיים אחרונים רואים ברחבי העיר את רכבי הקרצוף והריבוד בעבודה אינטנסיבית. במהלך הימים אחרונים מרובדים כבישים מרכזיים בשכונות החרדיות רחוב דובר שלום רחוב יעקבוזון רחוב חנה.

בסיורי עבודה שקיים דייטש עם מנהל אגף שיפור פני העיר זאב גולדנברג לפקח מקרוב על עבודות ולקיים תיאום מלא עם תושבי הרחובות ומנהלי המוסדות השוכנים בסביבה השתתפו גבאי בית המדרש ביאלה מנהלי מוסדות ויזניץ בירושלים בראשות הרב יצחק ברטלר נציגי ביהמ"ד של אדמו"ר מקאליב המשתתפים חידודו את הנושאים הדרושים טיפול במסגרת עבודות המתקיימות, הערות שהתקבלו בחיוב רב ואומצו ע"י דייטש והצוות המקצועי.

במהלך הסיור ביקר דייטש עם מנהל אגף שפ"ע בגינה הצמודה למוסדות צאנז על כביש שפע חיים ושמע מתושבי האזור כי הם ממתינים זמן רב לשדרוג דחוף ביותר בגינה לאחר שמתקני הגינה הבלתי תקניים הוצאו ממנה לפני תקופה ארוכה, הגן המשתרע על שטח מכובד ונדרש עד מאוד לילדי השכונה.

דייטש ציין בפני משתתפי הסיור כי הוא מברך את ראש העיר על הגדלת התקציבים של אגף שיפור פני העיר, "ראש העיר השכיל והבין ששיפור פני העיר הוא הדבר הראשון במעלה שמצפים תושבי העיר לראות וב"ה מתחילים לראות את השינוי". דייטש ציין עוד כי לשכתו פתוחה לקבל משוב מתושבי העיר והצעות בכל התחומים הקשורים לשיפור פני העיר כי מבחינתו אזרחי העיר הם הגורם המקצועי הטוב ביותר לקדם את חזות ונראות העיר.