שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ט' באדר א' ה'תשע"ט