"בירור הטענות באשר לאמינותו של עד המדינה מקומם בערכאות המשפטיות ולא במסגרת מוסד החנינה". בניזרי תקף בתגובה: "כמובן שהם הוציאו קודם את ההודעה לתקשורת ואח"כ ידעו את עורך דיני. לא ציפיתי מהנשיא הזה לכלום"

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, החליט היום שלא להענות לבקשת החנינה של שלמה בניזרי למחיקת הרישום הפלילי בעניינו.

"לאחר שנתן דעתו לכל הטיעונים שהועלו בבקשתו של בניזרי סבר הנשיא כי אין בהם כדי להצדיק סטייה מהוראות חוק המרשם הפלילי. בתשובתו הדגיש הנשיא כי בירור טענותיו של בניזרי באשר לאמינותו של עד המדינה אשר הפליל אותו ובחינת הראיות, מקומם בערכאות המשפטיות ולא במסגרת מוסד החנינה", נמסר.

בניזרי הגיב בחריפות להחלטת הנשיא ומסר: "כמובן שהם הוציאו קודם את ההודעה לתקשורת ואח"כ ידעו את עורך דיני. לא ציפיתי מהנשיא הזה לכלום, אך אמרתי שאנסה את מזלי לאחר כל כך הרבה עוולות שנעשו לי. עד המדינה כששמע שהגשתי חנינה, הלך מיוזמתו האישית והגיש תצהיר לנשיא ובו ביקש לחון אותי כי הוא מודה ששיקר במשפטי ושאני חף מפשע, ולהזכירכם שזה אותו עד שבית המשפט העליון אמר עליו שהוא העד המרכזי בתיק".

לדבריו, "לא ביקשתי שיקצר את שהותי בכלא..הרי לא לקחתי שקל לכיסי ולא גרמתי כל נזק למדינה או לקופת המדינה מול מעלימי מס מס במיליונים שקיבלו חנינה מאותו נשיא, בסך הכל ביקשתי לקצר את תקופת הקלון בשנה וחצי כדי שאוכל לעשות דברים אחרים שנמנעים ממני".

"בושה לנשיא המדינה שקרא לציבור במלאת 70 למדינה להגיש בקשות חנינה, ומקרה קלאסי כזה לא הסכים לחון, זה מעיד על אטימות ועל איפה ואיפה. את האמת מלכתחילה לא ציפיתי לקבל והכנתי את עצמי שזו תהיה התשובה, כי הייתי בטוח שמערכת המשפט שרדפה אותי כל כך לא תתן את ידה להנחה הקלה הזו, אז כך שלא נפלתי מהכיסא וחיי ממשיכים. אני ממשיך בהרצאותיי ברחבי הארץ, ובקרוב עומד להוציא את ספרי השביעי, ומבחינתי זהו הניצחון כנגד כל אותם אלה שלחמו בי בעבר ובהווה".

פרשת בניזרי: ח"כ אייכלר לח"כ שטרן "אנטישמי" • צפו