רון קובי אתה בושה לאמא שלך ולכל עם ישראל .. רון קובי דינך כגוי לכל דבר ועניין .ועל כן ידעו כל הבוחרים שלך שאתה לא ראוי כגוי להנהיג את עיר הקודש טברייה . הצדיקים ענקי הרוח יתבעו אותך איש קטן וטיפש