דרמה כשרותית בעיר התורה והחסידות בני ברק - לאחר עשרות שנים, אב"ד בני ברק הגרמי"ל לנדא שליט"א מתיר לראשונה הפעלת פיצריות פתוחות לקהל עם הגבלה של ישיבה במקום. וזאת בשיטת "שלם וקח". רב העיר מזהיר כי האיסור לממכר פיצות בעינו עומד

במשך שנים נאסרה פתיחת חנויות פיצה בעיר התורה בני ברק וזאת מתוך מטרה לשמור על צביון וקדושת העיר. כעת, יוצא רב העיר בגרמי"ל לנדא שליט"א במכתב בו הוא מתיר לפתוח חנויות לממכר פיצה אך בתנאים.

במכתב אותו פרסם רב העיר ונתלה על גבי לוחות המודעות ברחבי העיר בני ברק הוא מביע את כאבו מכי בשנים האחרונות רבו פורצי גדר ופתחו חנויות פיצה בעיר נגד דעת כל רבני העיר עד כדי חילול קדושת העיר.

כאמור, כעת הגרמי"ל לנדא מתיר לראשונה הפעלת פיצריות פתוחות לקהל בתככי העיר אך יחד עם זאת הוא מורה כי בעלי הפיצריות יקבלו על עצמם התחייבות ותכנון החנות שלא לאפשר ישיבה במקום אלא אך ורק בשיטת "שלם וקח".

יחד עם זאת, מתריע רב העיר שלא ייראה כאילו נפרצה החומה והאיסור לפתיחת חנויות פיצה בבני ברק עדיין בעינו עומד. וההיתר הוא רק בשיטת "שלם וקח".

בסיום מכתבו כותב הגרמי"ל כי "יעזרנו ה' לןשמור על קדושת מחננו וחפץ ה' בידינו להצליח".