שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, י"ג באדר א' ה'תשע"ט