חולי נפש הזויים רודפי כבוד . אסור לבחור או לחשוב עליכם . אתם ארורים הורסי דת ודין . אנשים חשוכים . אוי . הקב"ה צופה וצוחק עליכם רשעים אומללים .