נציגי מרצ אוספים חתימות לכינוס מליאת ועדת הבחירות לדון בבקשת פסילת מפלגת ׳עוצמה יהודית׳. עד כה נאספו 10 חתימות מתוך 12 הנדרשות. בין החותמים, מפלגות מרצ, העבודה והרשימה המשותפת. במפלגת יש עתיד טרם השיבו לבקשת מרצ להצטרף

נציגי מרצ בוועדת הבחירות המרכזית החלו לגייס חתימות לצורך כינוס מליאת ועדת הבחירות, המורכבת מנציגי הסיעות השונות בכנסת היוצאת, כדי לדון בבקשת פסילה של עוצמה יהודית.

על פי החוק בכדי לקיים דיון לפסילת מפלגה צריך לפחות 12 חתימות. עד כה גוייסו 10 חתימות ביניהם, נציגי מרצ, העבודה והרשימה המשותפת. מפלגת יש עתיד טרם השיבו לבקשת מרצ להצטרף לחתימות.

במרצ עושים מאמצים לגייס עוד שתי חתימות הדרושות לקיום הדיון.