קמפיין 'התחנני' להצלת רשת הכוללים 'יששכר באוהליך': אחרי שלושים שנה, מרן שר התורה צפוי לעלות לציון הרשב"י במירון על מנת להעתיר על התורמים לרשת הכוללים • המגבית תתקיים בסוף השבוע הבא ולאחר מכן תתקיים התפילה בציון הרשב"י

מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אישר את קיום המסע ההיסטורי לציון הרשב"י במירון, על מנת להעתיר עבור תורמי רשת הכוללים 'יששכר באוהליך', במסגרת מגבית 'התחנני', להצלת אלפי משפחות עמלי התורה שלא קיבלו שכר מזה חודשים ארוכים.

בימים האחרונים התקיים בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מעמד לפתיחת המגבית, בה השתתפו ראש רשת הכוללים הרב אלחנן ויסבורד, ראשי הכוללים ואברכים שנטלו על עצמם לעסוק במגבית זו על מנת להביא לרווחה כלכלית לאלפי משפחות בני תורה השוקים על תלמודם ברשת הכוללים הגדולה.

מאז ההחלטה לצאת למסע גיוס הכספים התעניין מרן הגר"ח מספר פעמים בהתקדמות המערכה ובהירתמות האברכים והנגידים למערכה זו ובכינוס שפתח את מערך ההתרמה הדגיש מרן שר התורה את החובה לסייע לתלמידי חכמים ובפרט לרשת הכוללים הנמצאת במצב קשה.

בהוראת מרן הגר"ח, קמפיין 'התחנני' יתקיים בימים רביעי וחמישי בשבוע הבא, כ"ט ול' אדר א', במטרה לגייס סכום משמעותי שיעבור מיד לחשבונות הבנק של האברכים, כשאף מרן נתן, כאמור, את הסכמתו לעלות לקבר הרשב"י במירון ולהעתיר עבור כלל התורמים במגבית זו.

מדובר במאורע היסטורי, בשל העובדה כי שר התורה לא ביקר בציון הרשב"י במירון מזה שלושים שנה, כאשר דבר זה מסביר עד כמה חשוב למרן הגר"ח הצלת רשת הכוללים.