כל ארץ ישראל היא חבל ארץ אחד שאי אפשר להגן על חלקו אלא על כולו ביחד