היועץ המשפטי החליט (בכפוף לשימוע) להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו על שוחד בתיק 4000 ובאשמת מרמה והפרת אימונים בתיקי 2000 ו-2000. נתניהו ימסור הצהרה לתקשורת בשעה 20:00 • בפנים: כתב החשדות המלא

עדכונים אחרונים
-‏1000 כתב אישום על מרמה הפרת אמונים נגד ראש הממשלה נתניהו
-2000 כתב אישם על מרמה הפרת אמונים נגד ראש הממשלה נתניהו
-4000 כתב אישום על שוחד ומרמה הפרת אמונים נגד ראש הממשלה נתניהו
-הוחלט לסגור את התיק נגד יאיר ושרה נתניהו (גם תיק 4001 בו נחשדה נתניהו ייסגר)
– הוחלט לסגור את התיק נגד ארנון מילצ'ן
-הוחלט לסגור את התיק נגד איתן כבל
-תיק 400: הוחלט להגיש כתב אישום על שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה כנגד בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ'.
– כנגד חשודים נוספים בתיק, טרם התקבלה החלטה.

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע היום (חמישי) באופן רשמי כי נתניהו יעמוד לדין בכפוף לשימוע בעבירת שוחד בתיק 4000 (תיק בזק-וואלה), בעבירת מרמה והפרת אמונים בתיק 1000 (תיק המתנות) ובעבירת מרמה והפרת אמונים בתיק 2000 (המו"מ עם נוני מוזס). כתב החשדות הועבר לפרקליטיהם של כלל החשודים בפרשות השונות, אך חומרי החקירה עצמם יפורסמו רק ב-10 באפריל, יום אחרי הבחירות אך לפני הרכבת הממשלה. בשעה 20:00 יגיב נתניהו להחלטת היועץ בהצהרה לתקשורת.

הודעת משרד המשפטים: "היועץ המשפטי לממשלה הודיע היום לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, באמצעות בא-כוחו, כי הוא שוקל להעמידו לדין פלילי בגין חשדות לעבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים, שבוצעו על ידו לכאורה במהלך כהונתו כראש הממשלה וכשר התקשורת בפרשות אשר נודעו בשם 1000, 2000, ו-4000, כפי שיפורט להלן".

"פרשה 1000 עוסקת בקשרים שבין מר נתניהו לבין אנשי העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, אשר כללו על פי החשד קבלת טובות הנאה שונות, שעיקרן אספקת טובין באופן רציף, בהיקף ניכר ובשווי כספי גבוה, תוך נקיטת פעולות שונות מצד נתניהו, במילוי תפקידו, לטובת מילצ'ן, עימו היה בקשרי חברות".

‏פירוט היקף טובות ההנאה מארנון מילצ'ן

"פרשה 2000 עוסקת במפגשים שקיימו מר נתניהו ואיש העסקים ובעל השליטה בקבוצת "ידיעות אחרונות" ארנון מוזס, במסגרתם נדונו שינוי הסיקור לטובת נתניהו, וקידום הצעת חוק אשר תצמצם את פגיעת עיתון "ישראל היום" במוזס".

"פרשה 4000 עניינה עסקת "תן וקח" שנרקמה על פי החשד בין מר נתניהו לבין איש העסקים שאול אלוביץ', אשר היטה באופן חריג את הסיקור באתר "וואלה" שבשליטתו לטובת נתניהו, וזה בתמורה היטיב עמו ועם עסקיו תוך ניצול כוחו השלטוני".

"החשדות בגינם נשקלת העמדתו של מר נתניהו לדין, על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, הם, בתמצית, כדלהלן: בפרשה 1000 – מרמה והפרת אמונים. פרשה 2000 – מרמה והפרת אמונים. פרשה 4000 – לקיחת שוחד ומרמה והפרת אמונים".

"יודגש", מוסיפים במשרד המשפטים, "אין מדובר בהחלטה סופית על הגשת כתבי אישום. טרם קבלת החלטה סופית בעניין ייערך כנהוג וכמקובל, ככל שמר נתניהו יחפוץ בכך, שימוע בפני היועץ המשפטי לממשלה, אשר יבדוק בלב פתוח ובנפש חפצה את כל הטענות שיציגו באי כוחו של ראש הממשלה. מסגרת הזמן לקיום השימוע תיקבע בהקדם בתיאום עם באי-כוחו של מר נתניהו. רק לאחר השלמת הליך השימוע, ושקילת הטענות המועלות במסגרתו, תתקבל ההחלטה הסופית ביחס לתיקים השונים".

המסמך המלא אותו קיבלו הערב פרלקליטי ראש הממשלה, ומנוסך על ידי היועץ בלשון יחיד כלפי נתניהו.

 

2019-כתב-חשדות-מר-בנימין-נתניהו by מערכת Jdn on Scribd

 

במשרד המשפטים חושפים את התגלגלות הפרשת: "כזכור, בחודש דצמבר 2016, הורה היועץ המשפטי לממשלה על פתיחה בחקירה פלילית בעניינו של ראש הממשלה בפרשות 1000 ו-2000, בהמשך לבדיקה מקדימה סמויה שנמשכה מספר חודשים ואשר הפכה לגלויה בחודש יולי 2016. ראש הממשלה נחקר לראשונה על החשדות בפרשות 1000 ו-2000 בינואר 2017".

"כזכור, באותו מועד נמסר על כך שהוחלט שאין בסיס להמשיך ולחקור טענות נוספות שנכללו בבדיקה המקדימה: טענה לקבלת מימון אסור בשנת 2009 לצורך הבחירות, טענה להטיית תוצאות הפריימריז של שנת 2009 במפלגת הליכוד, טענה לקבלת טובות הנאה בחו"ל ומימון טיסות על ידי בעלי הון, וטענות לגבי מימון כפול של טיסות לחו"ל".

"בחודש יוני 2017 נפתחה חקירה גלויה של רשות ניירות ערך ב"תיק בזק", לאחר חקירה סמויה שקדמה לכך. חלק מהחשדות שנחקרו בתיק זה הפכו בהמשך ל"תיק 4000". בדצמבר 2017, היועץ המשפטי לממשלה אישר ביצוע השלמות חקירה ב"פרשת בזק", אשר נדרשו כדי לבדוק חשד לקשר אפשרי בין החשדות שעלו בתיק לבין ראש הממשלה.  בין לבין, באוגוסט 2017 נכרת הסכם עד המדינה עם מר ארי הרו (תיקים 1000 ו-2000)".

"בינואר 2018 , לאחר שהשלמות החקירה ב"תיק בזק" גיבשו חשדות למעשים פליליים מצד ראש הממשלה בתיק, עבר "תיק בזק" לטיפולו של צוות משולב של היחידה לאכיפה כלכלית במשטרה (יאל"כ) ורשות ניירות ערך ובפברואר 2018 נפתחה החקירה הגלויה בפרשה 4000, בגין חשד לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות שבוצעו לכאורה ע"י ראש הממשלה וע"י שאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת בזק ואתר "וואלה". כן נחקרו בפרשה כחשודים רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו, בנו יאיר נתניהו, רעייתו של שאול אלוביץ', איריס אלוביץ', ומספר חשודים נוספים".

"בחודשים פברואר ומרץ 2018, בהתאמה, נכרתו הסכמי עד המדינה עם שניים מהחשודים בפרשה "4000" – מר שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת בתקופה מושא החקירה; ומר ניר חפץ, אשר שימש בתקופה האמורה בתפקיד דובר משפחת נתניהו. מר חפץ סיפק ראיות גם לפרשות 1000 ו-2000, וכן לפרשת המעונות, בה הוגש כתב אישום נגד הגב' נתניהו".

"חקירת המשטרה בתיקים 1000 ו-2000 הסתיימה בחודש פברואר 2018, אז הועברו המלצות המשטרה בעניינם לפרקליטות. ואולם, בין היתר לנוכח הראיות החדשות שעלו בעדותו של חפץ, נדרשו השלמות חקירה בתיקים אלו, אשר הסתיימו בחודש נובמבר 2018. בתחילת חודש דצמבר 2018, הושלמה גם חקירת תיק 4000, והמלצת המשטרה בעניין התיק הועברה לפרקליטות".