לא יודע מה איתכם ולא יודע מה הסיבה .
אבל מה כולנו עיוורים מה כולנו לא רואים ששמו פה רגל במיוחד מנבליט לראש הממשלה ,מה הוא חיכה לרגע האחרון ממש לפני הבחירות .
משהו פה מושחטטטט באופן רציני ואני לא מדבר על סיגר אן בקבןק שתיה ,משהו קרנדיוזי גדול.
עם כל זאת אנחנו מאמינים בני מאמינים שזה רצון השם מכיוון שניתנת שטחים/אדמה שלנו נתנו בידיים ממש רק על ידי הליכוד .
אז מה זה בשביל הליכוד חלוקת ירושלים כלום בשבילם הם יטענו טוב גם ככה הם יושבים שם.
ועצת השם היא תקום.
משיח עכשיו בבנין בית המקדש אמן.