לביבי שהוא יווני יהיה קשה לחיות עם ריבלין שהוא יהודי אמיתי.