ממשיכות ככדור שלג מתגלגל במורד ההר עד…….
לקבורתו הסופית