שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ל' באדר א' ה'תשע"ט