השר הרומאי מאשים את משה רבינו בגניבת הכסף של מחצית השקל. מדוע היה חסר 301775 מחצית השקל? ומה ענה לו רבן יוחנן בן זכאי? • פרשת פקודי עם הרב יונתן שטנצל