לתבוע ישר בבג"ץ
לפחות תדעו את התשובה מראש ולא מאוחר מדי