שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ד' באדר ב ה'תשע"ט