נו למה לא הורסים לו את הבית.
אההה כי הוא לא שפך דם יהודי רק אם הוא מצליח לשפוך דם יהןדי אז קבלני ההריסות(הורסים לו את הבית).
כמובן שזהנהיה בציניות.
דם יהודי לא הפקר!!!!!