אלפים חגגו את חנוכת הבית לבניין החדש בפינת הרחובות 62 על 15 עוועניו בשכונת בורו פארק, שנחנך ברוב פאר והדר כבית השני של למעלה מאלפיים בנות ישראל כשרות שמתחנכות על טהרת הקודש במוסד

אלפי בני קהילת באבוב – 45 חגגו לאחרונה את המאורע ההיסטורי של חנוכת הבית לבנין האדיר החדש בפינת הרחובות 62 על 15 עוועניו בשכונת בורו פארק, שנחנך ברוב פאר והדר כבית השני של למעלה מאלפיים בנות ישראל כשרות שמתחנכות על טהרת הקודש במוסד הנודע "בית חינוך לבנות בנות באבוב – 45" שנתייסדה ע"י כ"ק מרנן אדמור"י באבוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובראשות הגה"צ אבד"ק הקהילה שליט"א.

המחזה המלביב של הבנין המפואר והענקי, הרחיב את הלבבות והביא להתרגשות שמה, לראות את המקום רחב הידים והמפואר מבית ומחוץ, והמתנשא לשם ולתפארת כבנין הגדול ביותר של מוסדות התורה והחינוך בעיר ואם בישראל בורו פארק, בית שיגדלו בו חינוך צניעות ויראת שמים לאלפי בנות ישראל, בדרך הקודש הסלולה מבית באבוב לשם ולתפארת.

כבר שנים ארוכות שהמוסדות הקדושים פורחים ומשגשגים עד כדי גדל מאוד. מוסדות החינוך של חסידות באבוב-45 בעיר מכילים קרוב לארבעת אלפים תלמידים ותלמידות כ"י, המתחנכים תחת דגלו והדרכתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

הבנין הנוכחי הוקם אודות לנדיבות לבם של הנחשונים בעם, ובראשם הנגיד הבלתי נשכח, ידיד נאמן לבית באבוב, הרה"ח ר' בן ציון דונער ע"ה, שתרם את הסכום הראשוני לצורך הפרוייקט. לאחר מכן לווה הפרויקט על ידי הנהלת המוסדות בתמיכתם הנלהבת של האחים הנגידים החשובים הרב בן ציון פרישוואסער שליט"א והרה"ג ר' שלמה פרישוואסער שליט"א, נכדי כ"ק הקדושת ציון מבאבוב זי"ע. גם זכור לטוב הרבני הנגיד החסיד ר' לייבוש שארף ע"ה, שליווה את עבודות הבניה ועמד לימין צרכי הבנין בכל עת ועונה, ורכש זכות קריאת קומה על שמו.