בטאוני 'אגודת ישראל' 'המודיע' ו'המבשר' מבליטים הבוקר את החלטות ישיבת מועצת גדולי התורה בעניין השבת, בדגש על חילולי השבת בטבריה ורכישת מוצרים מחברות מחללות שבת. "רודפי בצע מנסים לקדם את צריכת מוצריהם בקרב הציבור החרדי"

אמש התכנסה מועצת גדולי התורה ודנה בשלל נושאים שעל סדר היום לקראת הבחירות לכנסת, וכפי שדווח בJDN מועצת גדולי התורה החליטה לקיים כנס בחירות ענק בהשתתפות כל האדמו"רים, וכן עסקו בהרחבה בחוק הגיוס והורו לחברי הכנסת לגבש תוכנית לפתרון מצוקת הדיור החרדית.

אולם הנושא המרכזי, כפי שמשתקף מהדיווחים הבוקר בביטאוני 'אגודת ישראל', היו חילולי השבת במדינת ישראל. בכותרות הראשיות של היומונים 'המודיע' ו'המבשר' נכתב כי "מועצת גדולי התורה דנה בדרכים להגן על שבת קודש מפני פורצי חומותיה" והובלט החלק בו סקר מזכיר ועדת הרבנים למען השבת הרב יצחק גולדקנופף את מצב השבת בערים השונות.

בתוך הידיעה הובאו דבריהם של מרנן האדמו"רים חברי המועצת, בשני סעיפים הנוגעים לשמירת השבת בארץ ישראל. הראשונה היא סאגת חילולי השבת של ראש העיר טבריה רון קובי, אשר לגביו הנחתה מועצת גדולי התורה את חברי מועצת עיריית טבריה "להמשיך לעבוד שכם אחד כדי לשמור על שבת קודש, מאחר ובאים לחללה ולפגוע בה. כוחה של האחדות למנוע בס"ד ממבקשי חילול השבת להפיק זממם. המועצה הורתה לנציגי הציבור החרדי לעמוד מאחורי הנציגים בטבריה ולסייעם בכל מה שאפשר" נכתב בהחלטות הכינוס".

האדמו"רים התייחסו גם למפעלים המחללים שבת "ולמרות זאת רודפי בצע מנסים לקדם את צריכת מוצריהם בקרב הציבור החרדי". המועצת קראה "לחזק ידי שומרי השבת, המפעלים, בתי העסק והאתרים המקפידים על שמירת שבת. על הציבור לדעת להעדיף להשתמש במוצרים שאין בהם חילול שבת ולקנות ולבקר במקומות שומרי שבת. מועצת גדולי התורה קוראת לוועדת הרבנים למען קדושת השבת, לפרסם את המקומות והמוצרים שומרי השבת שיש להעדיף כדי שהמידע יהיה לנגד עיני כל יהודי שומר שבת".

כמו כן פרסמה המועצת קריאה כללית לנציגים החרדיים "לחזק את ידי הנציגים החרדיים והדתיים בכל אתר ואתר בעמידתם על משמר השבת, למען ימשיכו לעמוד איתן על שמירתה של שבת קודש ועל כיבוד וקיום עקרונות דת ישראל".

בביטאונים רימזו על האירוע הגדול שנחשף לראשונה בJDN ונכתב כי "מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א יאצילו מהודם על המעמדים של יהדות התורה".