שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ז' באדר ב' ה'תשע"ט