ח"כ הכנסת מיכאל מליכאלי משס בתור מיוחד באתר 'JDN': "בכל מערכות הבחירות לאורך כל השנים בהן קיימת ש"ס - ההתמודדות נחלקה ל2, ההתמודדות עם המפלגות הכלליות וקיומה המתמיד של המפלגה התורנית אשר ניסתה להילחם במרן"

בכל מערכת בחירות, מאז היותי ילד, זכורה לי ולכולנו דמותו של מרן זיע"א מוסר נפש למען הצלחתה של תנועת ש"ס, אותה מסירות נפש הגיעה לידי ביטוי במגוון רחב של פעילויות בהן נקט מרן, החל מכך שהיה מכתת רגליו בערי השדה בכדי להשפיע על עוד יהודי שיחזק ויתמוך בתנועת ש"ס, ועד נאומים חוצבים בדבר חשיבותה של המערכה, זכור לכולם אותו משל ידוע שהיה מספר על אותו יהודי שעלה לבית דין של מעלה לאחר 120 ושם נחשף לכוחו האדיר של פתק קטן אותו הכניס לתוך קופסה פשוטה מקרטון.

דא עקא, בכל מערכות הבחירות לאורך כל השנים בהן קיימת ש"ס – ההתמודדות נחלקה ל-2, החלק האחד היא המלחמה נגד אותן מפלגות אשר חרטו על דגליהן את המלחמה נגד עולם התורה – נגד תורת ישראל, מפלגות אשר כאבו את היותה של מדינת ישראל – מדינה יהודית,
והחלק השני – היא קיומה המתמיד של המפלגה התורנית אשר ניסתה להילחם במרן, בדרכו ומורשתו – בבית פנימה, בתוך היכלי הישיבות ובתוך הכוללים. מפאת קוצר היריעה לא אזכיר את שמותיהן של אותם מפלגות.

 

מלכיאלי בראיון לJDN: "המצב בסקרים קשה? המבחן הוא בקלפי" • צפו

 

כיום, לאחר עשורים ניתן לומר בקול ברור – ש"ס הינה המפלגה היחידה הניצבת בחזית שמירת המסורת לצד מלחמה נטולת פשרות באפלייה תוך החזרת הגאווה הספרדית והפיכת עולם התורה הספרדי למוביל בכמות באיכות. כך אף בפן הכלכלי – חברתי בכל צומת ניצבה תנועת ש"ס לימין החלש והנדכא.

כן, המה כרעו ונפלו – תמיד הם נפלו.
אך הפעם – ואנחנו קמנו ונתעודד.
אין ספק כי מרן מסתכל, אך גם פועל מלמעלה.

לאחר קדנציה מלאת סייעתא דישמיא כרימון, ולאחר שאבא מסתכל ופועל מלמעלה – ש"ס מגיעה הפעם לקלפי כשהיא חזקה מאי פעם בגאון ובראש מורם. הפעם מצביעים ש"ס, כי באמת אין משהו אחר.